So sánh sản phẩm

Cấp mới Visa Việt nam

khuyến mạiCấp mới Visa Việt nam
 
Mã Tour: Cấp mới Visa Việt nam, Gia hạn Visa VN, Tạm trú Việt Nam
Giá:: Call
Thời gian: 7 - 10 ngày
Loại Visa: Cấp mới Visa Việt Nam
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Cấp mới Visa Việt nam, Gia hạn Visa VN, Tạm trú Việt Nam
 

 

TT

Nội dung

Giá USD

T.gian làm

Ghi chú

A

MỘT THÁNG (Du lịch)

   1

Gia hạn lần thứ nhất

30

4

Gốc C1, Khai báo tạm trú K/S (khẩn 10$)

   2

Cấp mới 1 tháng một lần

70

5-7

Quốc tịch thường (Gốc visa miễn TT)

B

BA THÁNG MỘT & NHIỀU LẦN (Áp dụng cho khách lần đầu nhập cảnh TSN, Mộcbài)

   1

Gia hạn 3 tháng 1 lần

80

7-10

Gốc B3 (ĐSQ hoặc cấp tại sân bay)

2

Cấp mới 3 tháng 1 lần

110

7-10

Gốc C1 (ĐSQ hoặc cấp tại sân bay)

3

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

130

7-10

Gốc B3 (ĐSQ hoặc cấp tại sân bay)

C

BA THÁNG MỘI & NHIỀU LẦN (Áp dụng cho khách nhập cảnh Nội Bài )

1

Gia hạn 3 tháng 1 lần

90

7-10

Gốc B3 (ĐSQ hoặc cấp tại sân bay)

2

Cấp mới 3 tháng1 lần

150

7-10

Gốc (ĐSQ hoặc cấp tại sân bay)

3

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

210

7-10

Gốc (ĐSQ hoặc cấp tại sân bay)

D

TỪ 1 CHO ĐẾN 3 THÁNG MỘI & NHIỀU LẦN (Áp dụng cho khách Hàn Quốc)

1

Gia hạn lần thứ nhất

50

4

Gốc C1, Khai báo tạm trú K/S (khẩn 10$)

2

Cấp mới 1 tháng một lần

85

5-7

Gốc miễn thị thực

3

Cấp mới 3 tháng 1 lần

150

7-10

Gốc miễn thị thực

4

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

210

7-10

Gốc miễn thị thực

 

Tags:
Thiết kế bởi BNC Việt Nam

Chat Facebook