So sánh sản phẩm

Thủ tục làm visa Philippines

Hồ sơ xin visa Philippines cho người quốc tịch Việt Nam

(Loại visa Philippines Công tác 3 tháng)
- Thư mời công tác (bản photo, hoặc scan in màu)
- Passport (bản gốc bản photo không cần công chứng)
- 2 ảnh (3×4, chụp không quá 6 tháng)
- Quyết định cử đi công tác (nếu có)
* Thời gian làm việc để có visa Philippines: 5-6 ngày làm việc
 

Hồ sơ xin visa Philippines cho người quốc tịch nước ngoài

- Passport (bản gốc)
- 2 ảnh (3×4, chụp không quá 6 tháng)
- Thư mời (bản scan photo không cần công chứng)
- Sao kê tài khoản ít nhất 1500$ (nếu có thẻ tạm trú thì không cần chứng minh tài chính)
Thẻ tạm trú (nếu có)
- Giấy phép lao động (nếu có thẻ tạm trú thì không cần giấy phép lao động)
* Thời gian làm việc để có visa Philippines: - Thường: 6-7 ngày làm việc
- Khẩn: 3-4 ngày làm việc
 

Tags:
Thiết kế bởi BNC Việt Nam

Chat Facebook